УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ БІЗНЕСОМ

Португальсько-українська програма двох дипломів з підготовки бакалаврів за спеціальністю «Управління міжнародним бізнесом» з Політехнічним інститутом Браганси в Португалії

Програма забезпечує освіту в галузі міжнародних економічних відносин та управління, надає студентам можливість отримати навички в сфері управління міжнародним бізнесом.

Детальніше

Випускники програми володіють фаховими знаннями:

Розвитку світової економіки;
Ґенези міжнародного бізнесу,
Міжнародного права, нормативно-правових актів, стандартів та принципів ведення міжнародного бізнесу, інституційних механізмів регулювання екологічних проблем;

Як стати студентом програми

Всього за 4 кроки:

  • Навчатися на 3 курсі за спеціальністю “Міжнародні економічні відносини” освітньо- професійної програми “Міжнародний бізнес”;
  • Підготувати заяву, резюме, мотиваційний лист та академічну довідку з навчання за 3 роки;
  • Пройти співбесіду;
  • Скласти навчальну угоду;

Перелік документів:

необхідних для участі у програмі:

  • Заява (з кольоровим фото) на двох мовах
  • Академічна довідка (англійською)
  • Копія закордонного паспорту
  • 2 недавні фотографії з паспорту
  • Копія сертифікату про рівень знання англійської мови B2 або рекомендаційні листи від викладачів щодо рівня знання англійської мови

Мова навчання – англійська.

Програма спрямована на вивчення управління діяльністю міжнародних компаній на основі досвіду країн ЄС.
Міжнародне комерційне та торговельне право
Міжнародна економіка
Підприємництво у міжнародному бізнесі
Менеджмент міжнародних проектів
Міжнародний інноваційний менеджмент
Міжнародний менеджмент якості
Міжнародні фінанси
Науково-дослідна практика
Виробнича практика
Дипломна робота

Володіння

базовими знаннями з міжнародного бізнесу

Знання

англійської мови на рівні В2

Графік навчального процесу

Графік навчального процесу передбачає два семестри занять на четвертому курсі в Політехнічному інституті Браганси (Португалія), проходження практики в Португалії та підготовку та захист диплома під керівництвом двох викладачів (Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця та Політехнічного інститута Браганси).